Jak získat stavební povolení

Co budete budovat?

Na všechny stavební úpravy nebudete potřebovat stavební povolení. Proto si nejprve zjistěte, jestli na vaši stavbu opravdu potřebujete stavební povolení, nebo ne.

Kdy stačí jen ohlásit

Bez ohlášení můžete dělat různé udržovací práce. Ohlášení budovy můžete provést tehdy, když stavíte rodinný dům se zastavěnou plochou do 150 m2, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Ohlásit stavbu musíte také v případě prací, jejichž realizace by mohla ovlivňovat vzhled stavby, požární bezpečnost či stabilitu stavby. Ohlášení lze provést i v jiných případech. Další výjimky si můžete najít ve stavebním zákonu č. 183/2006 Sb.

Stavební povolení

Kdy potřebuji stavební povolení?

Stavební povolení potřebujete na stavbu, která převyšuje rozměry stavby na ohlášení. Také se může jednat o rozsáhlé konstrukce, kde již zasahujeme do nosných konstrukcí. Ač se to zprvu nemusí zdát, stavební povolení potřebujete i tehdy, pokud máte v plánu stavět studnu. Ta totiž pro změnu spadá pod vodní zákon č. 254/2001 Sb. Povolení bude nutné i při její rekonstrukci nebo v případě prohlubování nebo rozšiřování.

Co to obnáší?

Pro stavební povolení se již provádí správní řízení. Musíte předložit projektovou dokumentaci a dům si k daným účelům zkolaudovat. Na úřadě zaplatíte poplatek a čekáte až 60 dní na vyřízení. Domy, na které je vydáno stavební povolení, musí kompletovat stavební firma.

Kolaudace domu a správní poplatky

Přílohy, bez kterých vám povolení nevydají

Na stavební úřad musíte přinést doklad, který prokazuje právo k pozemku či stavbě v případě, že se to nedá ověřit v katastru nemovitostí. Projektovou dokumentaci až ve třech zhotoveních. Dále musíte předložit plán kontrolních prohlídek stavby, informace o splnění podmínek dotčených orgánů, doklady o jednání s účastníky řízení (souhlas sousedů, hasičského sboru, hygienika, odboru životního prostředí, odboru dopravy, plynáren atd.), územní rozhodnutí, různá stanoviska a plnou moc v případě vyřizování zástupcem.

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci musíte dodat jako součást stavebního projektu. Provádí se proto, aby se objektivně zhodnotil stav místa, poskytli dostatečné informace, určili všechny důležité body a zaznamenal původní stav.

V projektové dokumentaci naleznete průvodní a technické zprávy, výkresové části (řezy, půdorysy, pohledy), požární a bezpečnostní řešení a zpracování architektonického a barevného řešení. Projektovou dokumentaci si musíte nechat zpracovat od autorizovaného architekta, inženýra, nebo technika.

Zpracování stavebního povolení

Kde si stavební povolení obstarat?

Stavební povolení vyřizuje místně příslušný stavební úřad. Seznam těchto úřadů včetně důležitých adres a kontaktů najdete na webu statnisprava.cz. Je dobré, když si ještě před sháněním všech důležitých dokumentů na stavební úřad zajdete a zjistíte všechny podrobné informace.

Žádost o vydání stavebního povolení

Už víte, jaké potřebné dokumenty musíte stavebnímu úřadu dodat, a také kde ho máte hledat. Teď už jen stačí si tam zajít a vyplnit žádost o vydání stavebního povolení. Úřad pak musí rozhodnout ve věci do 30 dnů (u složitých případů do 60 dnů). Ještě si připravte 300 Kč až 3 000 Kč, které budete muset zaplatit na poplatek.

5/5 - (1 vote)

fajnadomacnost

Jsme nadšený tým co se stará o svou i vaši Fajnovou domácnost. Někdy znamená domov místo, kde je tvoje srdce. Tomu my věříme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest