Pasport stavby – K čemu slouží a kde jej získat?

Ke stavbě a provozování nemovitosti potřebujete celou řadu dokumentů, přičemž jedním z nich může být právě i pasport stavby. Následující článek pak bude věnován tomu, co je pasport stavby a v kterých konkrétních případech se bez něj neobejdete. Stejně tak se dozvíte o všech náležitostech, jež by měl obsahovat. 

Po přečtení článku byste tedy už nikdy neměli bloudit v potřebné dokumentaci, bez níž se neobejdete při stavbě domu a při jeho provozu. Mezi další výhody přečtení tohoto textu pak patří skutečnost, že byl sepsán člověkem, jenž má s pasportem stavby a vším, co s ním souvisí osobní zkušenost. 

Co je to pasport stavby?

Termínem pasport stavby se označuje zjednodušená dokumentace, která vypovídá o současném stavu již dokončené nemovitosti – zjednodušeně řečeno jde o odborný nákres, jenž zohledňuje aktuální podobu nemovitosti. Nejde tedy o dokument, který byste museli potřebovat, aby bylo možné stavbu dokončit a řádně zapsat do katastru. 

Naopak jde o dokument, který dokáže napravit zanesené chyby v původní projektové dokumentaci a upravit je do takové podoby, aby odpovídali nejenom aktuálnímu stavu, ale i aktuálně platné legislativě. Zjednodušená dokumentace pasport stavby se obvykle provádí v situacích, kdy není k dispozici původní projektová dokumentace z důvodu ztráty, nebo tato dokumentace již není platná. 

Kdy budete potřebovat pasport stavby?

Jak již bylo zmíněno, tak nejčastěji se pasport stavby využije u starších objektů. Jmenovitě neobejdete se bez něj, když:

  • rekonstruujete nemovitost,
  • prodáváte nemovitost,
  • provádíte větší zásahy do objektu (nástavby, přístavby),
  • žádáte o realizaci průkazu energetické náročnosti budovy,
  • vás k tomu vyzve katastr, neboť vyhodnotí, že údaje v něm zapsané vykazují známky nesrovnalostí.

Naopak potřebovat jej nebudete ve chvíli, kdy byla po dokončení vyhotovena dokumentace skutečného provedení, která rovněž zaznamenává všechny odchylky od projektové dokumentace.

Co vše obsahuje pasport stavby?

Pakliže se podíváme na pasport stavby obsah, tak zjistíme, že se rozhodně nejedná o jedno lejstro s nákresem, ale jde o relativně komplexní dokumentaci, byť ve zjednodušené formě. Základem jsou ale pochopitelně zmíněné výkresy, jež vyobrazují současný charakter nemovitosti. 

Avšak dále nesmí chybět ani pasport stavby technická zpráva a pasport stavby průvodní zpráva. K čemu tyto náležitosti slouží? Jsou v nich zachyceny všechny potřebné informace týkající se reálného využívání všech prostorů v nemovitosti. 

Zjednodušená výkresová dokumentace pak musí rovněž obsahovat vše potřebné, tedy včetně půdorysů všech podlaží, řezů a pohledů – v případě, že jde o rozsáhlý objekt tedy může dosti nabobtnat.

Kdo může pasport stavby zpracovat a jak jej upravuje zákon?

Dobrou zprávou je, že není vyžadována žádná pasport stavby autorizace. Co to znamená? Díky tomu, že není nutná autorizace, tak pasport stavby může zpracovat v podstatě každý, kdo se alespoň částečně vyzná v technických nákresech. Zkrátka zákon nedefinuje, kdo by měl stavební pasport vypracovat – nemusí být tedy zpracován autorizovanou osobou.

Pasport stavby se nicméně řídí stavebním zákonem. Pasport stavby stavební zákon upravuje stejně jako řídí legislativní náležitosti samotné stavby domu. Zkrátka nenechte se zmást, že pasport stavby podléhá tomuto zákonu, byť se stavbou a stavebními úpravami nemá mnohdy nic společného (vyjma situace, kdy provádíte větší zásahy do objektu (nástavby, přístavby)).

Existuje nějaká pasport stavby vyhláška? Ano, je jí, konkrétně vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb (v příloze č. 14, bod 2.) definován obsah pasportu stavby.

Zpracování pasportu stavby
Zpracování pasportu stavby

Co budete potřebovat k vytvoření pasportu stavby?

Pakliže se vám nechce pouštět do tvorby pasportu stavby svépomocí, ať už z důvodu časové či technické náročnosti, tak tento úkol můžete svěřit někomu zběhlému v této problematice. Stačí pouze vyplnit krátký pasport stavby formulář, kde uvedete základní informace o nemovitosti a své kontaktní údaje. 

Kromě toho budete potřebovat i minimálně 2 až 3 tisíce, na kterých startují ceny tvorby pasportu staveb (bytů, domů, komerčních a veřejných objektů…).

Pokud si ale chcete pasport stavby zrealizovat sami, tak k tomu využijte na internetu zdarma volně dostupný pasport stavby vzor, podle nějž si uděláte jasnou představu o tom, jak by měl finální výsledek vypadat a zároveň vás tento vzorový návod provede celým procesem. 

Dostupné jsou vzory pro všechny nutné dokumenty, tedy například i zjednodušená dokumentace pasport stavby vzor.

Jak probíhá pasportizace stavby?

Vzhledem k tomu, že je nutno stavbu celou důkladně zaměřit, tak se neobejdete bez asistence geodeta, jenž budovu celou přeměří a poté pro vás vyhotoví geometrický plán. Avšak k tomuto kroku je potřeba se uchýlit pouze v okamžiku, kdy se na stavbu vztahuje povinnost být zakreslena v katastrální mapě a zaevidovaná v katastru. 

Každopádně až na základě výsledků tohoto geometrického plánu je možné začít s vyhotovováním nákresů – bez nich by neměly žádnou vypovídající hodnotu a nešlo by je považovat za směrodatné. Krom nákresu jsou tato geometrická data důležitá i pro textovou část pasportu stavby. 

Zaměřování se provádí pomocí nivelačních přístrojů, laserových měřidel či 3D skenerů. 

Závěr

Pasportizace stavby, jež je dokumentem zobrazujícím současný stav nemovitosti, se opravdu nemusíte bát, obzvláště, když jsou na internetu dostupné použitelné vzory. Avšak je potřeba ji vždy dělat svědomitě a na základě dat od geodetů. 

4.5/5 - (4 votes)

fajnadomacnost

Jsme nadšený tým co se stará o svou i vaši Fajnovou domácnost. Někdy znamená domov místo, kde je tvoje srdce. Tomu my věříme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest